Logo Suydersee Advocaten

Advocaten

mr. J.G. Wiebes

Mr. J.G Wiebes volgde zijn studie rechten aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1994 studeerde hij met succes tegelijk af in zowel Notarieel- als Nederlandsrecht. De studie Nederlands Recht was zeer breed georiënteerd en omvatte de drie afstudeerrichtingen: Nederlands privaatrecht, Staats- en bestuursrecht en Internationaal recht. Zijn afstudeerscriptie: ‘’Het Weens Koopverdrag en de rol van het internationaal privaatrecht’’ schreef hij onder begeleiding van Prof. mr. dr. P. Vlas, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Een met zorg gekozen onderwerp, nu dit raakvlakken heeft met alle vier gevolgde studies.

In de loop der jaren heeft mr. J.G. Wiebes zich binnen een algemene praktijk verder gespecialiseerd in het strafrecht, asiel- en vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht en bestuursrecht. Daarnaast is hij in het arrondissement Zwolle-Lelystad advocaat die tevens als kandidaat-notaris is afgestudeerd. Geschillen met betrekking tot notariële onderwerpen zoals bijvoorbeeld het erf- of huwelijksvermogensrecht behoren derhalve eveneens tot zijn vakgebied.

mw. mr. M.H.R. de Boer

mw. mr. M.H.R. de Boer heeft in Amersfoort de opleiding HBO-IW gevolgd en is na haar diplomering in 1983 begonnen aan haar rechtenstudie. Zij is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit in Utrecht.

Vervolgens heeft zij 3 jaar gewerkt bij het Bureau voor Rechtshulp in Breda en daarna 10 jaar bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam op het gebied van vreemdelingenrecht en penitentiair recht. Na 1 jaar bij de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Amsterdam te hebben gewerkt, lokte de rechtshulp weer en is zij in 2001 gaan werken bij de Stichting Rechtshulp Asiel in Nederland. Sinds 2007 heeft zij haar werk voor vreemdelingen voortgezet in Utrecht. Met ingang van 01 juli 2011 zet mevrouw mr. M.H.R. de Boer haar praktijk voor te Lelystad. Zij richt zich vooral op het vreemdelingenrecht, waaronder asielrecht, vreemdelingenbewaring en strafrecht.

Suydersee Advocaten B.V.
Reaalhof 60
8232 VS Lelystad
0320 – 22 28 07
info@suydersee-advocaten.nl