Logo Suydersee Advocaten

Ontevreden over uw advocaat?

Het kan zijn, dat u niet tevreden bent over uw advocaat of de facturen die u krijgt. Natuurlijk probeert u er eerst met uw advocaat uit te komen. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Suydersee Advocaten B.V. Wij hebben namelijk een interne klachtenregeling. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en zal in overleg met u en uw advocaat trachten een voor u bevredigende oplossing te bereiken. Indien u niet tevreden bent over de behandeling of de oplossing van de klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Suydersee Advocaten B.V. en haar advocaten zijn bij deze geschillencommissie aangesloten.

De Geschillencommissie Advocatuur is een onafhankelijke instantie die is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). In het Reglement Geschillencommissie Advocatuur staat beschreven met welke klachten u naar de Geschillencommissie Advocatuur kunt. Ook heeft de Geschillencommissie Advocatuur een folder waarin de geschillenbeslechting die zij doet, in het kort wordt uitgelegd. Zowel het reglement als de folder kunt krijgen bij Suydersee Advocaten B.V., maar ook bij de Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (telefoonnummer:
070 – 310 53 10 en internetadres www.digitaal.degeschillencommissie.nl). 

De folder Geschillencommissie Advocatuur kunt u ook downloaden als pdf-bestand: download folder.

Suydersee Advocaten B.V.
Reaalhof 60
8232 VS Lelystad
0320 – 22 28 07
info@suydersee-advocaten.nl