Logo Suydersee Advocaten

De kosten van rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand

Het is mogelijk dat uw inkomen niet zo hoog is en dat u ook weinig of geen spaargeld heeft. U kunt dan in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een eenmalig bedrag aan eigen bijdrage aan de advocaat moet betalen in plaats van het uurtarief van de advocaat. Alle andere bedragen, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, een veroordeling in de proceskosten van de wederpartij, etc., komen ook bij gefinancierde rechtsbijstand voor uw rekening (natuurlijk, mits de betreffende kosten in uw zaak voorkomen).

In Nederland beslist één van vijf Raden voor Rechtsbijstand (afhankelijk van de plaats waar uw advocaat is gevestigd) of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De hoogte van de eigen bijdrage is voornamelijk afhankelijk van uw inkomen en bedraagt maximaal € 786,-- (geldend m.i.v. 15 juli 2012).

Voor meer informatie zie: De Raad voor Rechtsbijstand

U draagt zelf alle kosten

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan moet u zelf alle kosten van de rechtsbijstandverlening betalen. Voor de werkzaamheden van uw advocaat betaalt u het uurtarief. Het uurtarief is per gewerkt uur. Het uurtarief bestaat uit honorarium plus 7% kantoorkosten. Over honorarium en kantoorkosten wordt 21% BTW geheven. Verder komen voor uw rekening alle andere kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, een veroordeling in de proceskosten van de wederpartij, kosten van derden die worden ingeschakeld, etc. (natuurlijk, mits de betreffende kosten in uw zaak voorkomen).

Suydersee Advocaten B.V.
Reaalhof 60
8232 VS Lelystad
0320 – 22 28 07
info@suydersee-advocaten.nl