Logo Suydersee Advocaten

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Dit rechtsgebied wordt ook wel eens aangeduid als publieksrecht.

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van een subsidie of het verlenen van een vergunning. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemen Wet Bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe een besluit moet worden voorbereid, hoe het moet worden bekendgemaakt en binnen welke termijn een besluit genomen moet worden.
In de Awb staan verschillende soorten besluiten. Het bekendste besluit is de beschikking. Dit is een beslissing in een concreet geval, zoals het verlenen van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering. In het bestuursrecht staat ook het besluit van algemene strekking. Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is het vaststellen van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedure aan voor het maken van bezwaar tegen een overheidsbesluit. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

<< Terug naar overzicht Rechtsgebieden

Suydersee Advocaten B.V.
Reaalhof 60
8232 VS Lelystad
0320 – 22 28 07
info@suydersee-advocaten.nl