Logo Suydersee Advocaten

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht is een breed scala aan regelingen waar een groot gedeelte van de Nederlandse inwoners mee te maken heeft. Hieronder vallen onder andere uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet (WW), Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) die met ingang van 1 januari 2006 is gewijzigd in de Wet inkomen en arbeid (WIA). Daarnaast valt ook onder het Sociaal zekerheidsstelsel de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet werk en bijstand (WWB).

<< Terug naar overzicht Rechtsgebieden

Suydersee Advocaten B.V.
Reaalhof 60
8232 VS Lelystad
0320 – 22 28 07
info@suydersee-advocaten.nl