Gratis inloopspreekuur i.v.m. coronavirus (COVID-19)

Tot nadere aankondiging vindt het inloopspreekuur op de donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur uitsluitend plaats op basis van vooraf gemaakte afspraak.

Alleen de persoon die is uitgenodigd voor het spreekuur zal worden toegelaten tot het kantoor. Derden (zoals bijvoorbeeld uw partner, familieleden of belangstellenden) zijn – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – niet welkom.

Het kantoor is telefonisch bereikbaar onder nummer 0320 – 222 807.

Informatie gratis inloopspreekuur

Suydersee Advocaten heeft elke donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur een inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u gratis en op informatieve wijze een vraag of een probleem voorleggen aan een advocaat. De tijd is wel beperkt. U kunt maximaal 15 minuten met één van de advocaten spreken. De betreffende advocaat zal uw vraag direct beantwoorden als deze eenvoudig is.

Is uw probleem eenvoudig te beantwoorden, dan zal hij/zij u de oplossing meteen geven. Is de vraag of het probleem niet eenvoudig en wij kunnen aan u de benodigde rechtshulp geven, dan kunt u een afspraak maken. Deze verdere rechtshulp is niet gratis (zie de pagina “Kosten”). Zijn wij niet in staat u de betreffende rechtsbijstand te geven of u heeft hulp nodig van een andere soort hulpverlener, dan zullen wij proberen u door te verwijzen.

Wij benadrukken, dat het inloopspreekuur informatief is en u er geen rechten aan kunt ontlenen. Pas nadat u een intakegesprek heeft gehad met één van onze advocaten, wordt door ons aan u rechtsbijstand verleend.