Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestrijkt vele rechtsgebieden. Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel. Het kan dan gaan om een jeugdstrafzaak, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar bijvoorbeeld ook omdat de ouders gaan scheiden en de kinderen betrokken worden bij de gevolgen. De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind.

Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.