Advocaten

mr. J.G. Wiebes

Mr. J.G. Wiebes volgde zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1994 studeerde hij met succes tegelijk af in zowel het notarieel als Nederlands recht. De studie Nederlands recht was zeer breed georiënteerd en omvatte de drie afstudeerrichtingen: Nederlands privaatrecht, Staats- en bestuursrecht en Internationaal recht. Zijn afstudeerscriptie: ‘’Het Weens Koopverdrag en de rol van het internationaal privaatrecht’’ schreef hij onder begeleiding van Prof. mr. dr. P. Vlas, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Een met zorg gekozen onderwerp, nu dit raakvlakken heeft met alle vier gevolgde studies.

In de loop der jaren heeft mr. J.G. Wiebes zich binnen een algemene praktijk verder gespecialiseerd in het strafrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht (asiel en regulier) en personen- en familierecht. Daarnaast is hij in het arrondissement Midden-Nederland advocaat die tevens als kandidaat-notaris is afgestudeerd. Geschillen met betrekking tot notariële onderwerpen zoals bijvoorbeeld het erf- en huwelijksvermogensrecht behoren derhalve eveneens tot zijn vakgebied.

Vacature Advocaat

Zie Vacatures