Bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de werkwijzen en de handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen (burgers). In de Algemene Wet Bestuursrecht vindt men onder meer de regels omtrent het nemen van besluiten en de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking staan zoals bezwaar en beroep. Het bestuursrecht geeft regels hoe bestuursorganen zich moeten gedragen jegens burgers.

Bestuursorganen zijn onder andere: de regering, minister, staatssecretaris (staat); commissaris van de Koning, Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten (provincie); de burgemeester, de gemeenteraad en het college van B&W (gemeente).

Voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen zijn: het UWV, het COA, het CBR, de RDW, de SVB.

Het bestuursrecht is een onderdeel van het publiekrecht. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.