Asielrecht

Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven. De meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of dreiging daartoe, of uit staten waar grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Deze mensen ontvluchten hun regio en vragen onder andere in ons land asiel aan. De vluchteling vraagt Nederland dan om bescherming.

Hoewel het aantal vluchtelingen wereldwijd eerder toe- dan af lijkt te nemen, is Nederland steeds minder geneigd asielzoekers onderdak te bieden. Aanspraak maken op asiel voor vluchtelingen, is een steeds moeilijker en zwaar te bevechten aanspraak. Asielzoekers worden steeds vaker slachtoffer van een overheidsbeleid dat gericht is op een ambtelijk systeem waar een menselijke maat lijkt te ontbreken. Het is dan ook van groot belang dat juist deze kwetsbare groepen de juiste rechtsbijstand krijgen in hun asielprocedure. Suydersee Advocaten levert een bijdrage doordat de advocaten veel ervaring hebben en de juiste juridische kennis waarbij de menselijke maat zeker niet ontbreekt.